Cranberry Extract (สารสกัดจากแครนเบอร์รี่)

สารสกัดจากแครนเบอร์รี่ มีวิตามินซีสูง
ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และชะลอความเสื่อมของจอประสาทตา
ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด