Citrus Aurantium Extract (สารสกัดจากส้มสายพันธุ์โมโล)

สารสกัดจากส้ม หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Citrus Aurantium เป็นสารที่ได้มาจากผลดิบของพืชตระกูลส้มซ่า โดยในสารสกัดชนิดนี้จะอุดมไปด้วยวิตามิน
และแร่ธาตุหลากหลายชนิด เช่น Synephrine, Tyramine, Octopamine, Hordenine และ N-Methyltyramine โดยสารสกัดเหล่านี้จะมีหน้าที่ในการช่วยไปกระตุ้น
ระบบเผาผลาญอาหารที่รับประทานเข้าไปในร่างกายนั่นเอง ซึ่งเป็นการเผาผลาญแคลอรี่ที่เกินความจำเป็น อีกทั้งยังช่วยในการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย ช่วยในการ
ควบคุมและช่วยลดความอยากอาหารได้ โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆ ต่อระบบการทำงานของหัวใจ รวมทั้งระบบประสาทส่วนกลางอย่างแน่นอน
ดังนั้น สรุปได้ว่าในส่วนของวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่อุดมอยู่ในสารสกัดจากส้มนั้น ไม่ได้มีกลไกในการทำงานเพียงแค่ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญ
อาหารเท่านั้น แต่มันยังสามารถควบคุมและช่วยลดความอยากอาหารได้เป็นอย่างดี และนั่นก็จะส่งผลต่อการมีหุ่นที่ดี เพราะจะทำให้ไม่มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากการทาน
อาหารในปริมาณมากนั่นเอง