Acerola Cherry Extract (สารสกัดจากอะเซโรล่า เชอร์รี่)

สารสกัดจากเชอร์รี่ ช่วยเร่งการรักษาและฟื้นฟูสภาพผิว
กระตุ้นกระบวนการเสริมสร้างคอลลาเจนของร่างกาย
ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวเสีย และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ