Blackcurrant Extract (สารสกัดจากแบล็คเคอร์แร้นท์)

สารสกัดจากแบล็คเคอแร้นท์ มีส่วนช่วยทำให้สายตาทำงานได้ดีขึ้นในที่มืด
ช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าของดวงตา ช่วยป้องกันโรคดวงตาเสื่อม และมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ