Apple Fiber (ไฟเบอร์จากแอปเปิล)

ไฟเบอร์จากแอปเปิล (Apple Fiber) มีคุณสมบัติในการกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำงานอย่างเป็นปกติ
ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด