โปรโมชั่น

*** สูตรเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ***

ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้อย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2 สูตร คือ บำรุงผิว หรือ ลดน้ำหนัก
รายละเอียดมีดังนี้

 • เข้าแผงบรรจุภัณฑ์ 10 แคปซูล/กล่อง จำนวน 750 กล่อง หรือ 15 แคปซูล/กล่อง จำนวน 500 กล่อง
 • ค่าแรงบรรจุงาน
 • ซิลิก้าเจล 1 กรัม 1 กล่อง/ชิ้น
 • ซองอลูมิเนียมฟอยล์ บรรจุแผง PVC
 • ชริงฟิร์มห่อหุ้มกล่องบรรจุภัณฑ์

***สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับฟรี ตามเงื่อนไข***

 • ฟรีค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ (10,000 บาท)(เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด)
 • ฟรีค่าจดแจ้งอย. (10,000 บาท)
 • ฟรีภาพถ่ายกระบวนการผลิตจำนวน 10 ภาพ (5,000 บาท)
 • ฟรี ภาพ Ads 3 ภาพ (3,000 บาท)

เงื่อนไขการผลิต*

 • แคปซูล (สีขาว เบอร์ 0 ตามที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น)
 • ราคานี้ ไม่รวม ค่ากล่องบรรจุภัณฑ์
 • ราคานี้ ไม่รวม ค่าขนส่ง
 • ราคานี้ ไม่รวม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

* โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

***การรับประกันสินค้า***

 • *บริษัทข้อสงวนการเคลมทุกกรณี ยกเว้นสินค้าเสียหายเกิดจากการขนส่งภายใน 7 วัน และสินค้าเกิดความชื้นภายใน 30 วัน (อันเกิดจากการผลิตมิใช้เกิดจากการเก็บรักษาของลูกค้า)*
 • * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า