โปรโมชั่น

*** สูตรเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ***

ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้อย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2 สูตร คือ บำรุงผิว หรือ ลดน้ำหนัก
รายละเอียดมีดังนี้

 • เข้าแผงบรรจุภัณฑ์ 10 แคปซูล/กล่อง จำนวน 750 กล่อง หรือ 15 แคปซูล/กล่อง จำนวน 500 กล่อง
 • ค่าแรงบรรจุงาน
 • ซิลิก้าเจล 1 กรัม 1 กล่อง/ชิ้น
 • ซองอลูมิเนียมฟอยล์ บรรจุแผง PVC
 • ชริงค์ฟิล์มห่อหุ้มกล่องบรรจุภัณฑ์

เงื่อนไขการผลิต*

 • แคปซูล (สีขาว เบอร์ 0 ตามที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น)
 • ราคานี้ ไม่รวม ค่ากล่องบรรจุภัณฑ์
 • ราคานี้ ไม่รวม ค่าขนส่ง
 • ราคานี้ ไม่รวม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

***การรับประกันสินค้า***

 • * บริษัทฯ ขอสงวนการเคลมทุกกรณี ยกเว้นสินค้าเสียหายเกิดจากการขนส่งภายใน 7 วัน และสินค้าเกิดความชื้นภายใน 30 วัน (อันเกิดจากการผลิตมิใช้เกิดจากการเก็บรักษาของลูกค้า)
 • * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า