Lifeplus Pharmaceutical เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)

บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ครัวบ้านสวน วันที่ 12 มีนาคม 2562

การฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) เป็นสิ่งสำคัญที่โรงงานของเราใส่ใจถึงมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานทุกคน เราจึงมีการจัดอบรมขึ้นมา บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้

“เพราะครอบครัวเราสำคัญ เราจึงต้องป้องกันภัย เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย ของพนักงานและลูกค้า ที่เรารัก”