บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนสังคม ร่วมทำกิจกรรมส่งเจลฟรีให้กับโรงเรียนตามต่างจังหวัดต่างๆ เพื่อใช้ร่วมต้านโรคโควิด-19