Black Cumin Seed Oil (น้ำมันเมล็ดเทียนดำ)

น้ำมันเมล็ดเทียนดำ Black Cumin Seed Oil
ต้นเทียนดำ Nigella sativa เป็นต้นน้ำมันที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศตรุกี
ประกอบด้วยกรดไขมัน Omega-3, Omega-6 และวิตามินอีกหลายชนิด
นิยมใช้เพื่อบำรุงผิว